YoutubeLaulu lisamine Youtube keskkonda

Töötleme ja konverteerime salvestud laulu sobivasse formaati ning laeme üles youtube.com muusikaportaali.

Kinkekaardid
Vaata näidet
Tutvu stuudioga
Võrdle erinevaid pakette

Hinnad sisaldavad:
Laulu seadmist sobivasse failiformaati.
Laulu üleslaadimist Youtube keskkonda.